Licensnämnden har fattat delbeslut angående elitlicens inför säsongen 2023 för samtliga klubbar i Allsvenskan, OBOS Damallsvenskan, Superettan och Ettan utifrån hur det uppfyllt de elitlicenskriterier som ska prövas under våren.

Samtliga klubbar i Allsvenskan, OBOS Damallsvenskan och Superettan förutom Östersunds FK Elitfotboll AB och Skövde AIK i Superettan samt Eskilstuna United DFF i OBOS Damallsvenskan har Licensnämnden funnit uppfyllt kravet på positivt eget kapital per den 31 december 2021.

Licensnämnden har vidare funnit att handlingsplanen från Östersunds FK Elitfotboll AB för att återställa det egna kapitalet till minst noll vid innevarande års utgång inte är orealistisk liksom att det inte är orealistiskt att de kan klara sina betalningar under resten av innevarande år.

Även Skövde AIK redovisade negativt eget kapital den 31 december 2021 och hade därför att lämna in en handlingsplan för att visa hur de skall återställa det egna kapitalet till minst noll vid innevarande års utgång. Licensnämnden fann i sin bedömning att den inlämnade handlingsplanen från Skövde AIK inte är orealistisk, liksom att det inte är orealistiskt att de kan klara sina betalningar under resten av innevarande år.

Eskilstuna United DFF, som återigen redovisade negativt eget kapital per den 31 december har att lämna in ett periodiserat bokslut per den 31 augusti 2022, vilket måste visa minst noll i eget kapital för att klara eget kapitalkravet i elitlicensen.

Samtliga klubbar i Ettan uppfyller de krav som ska prövas under våren, där BK Olympic, Ängelholms FF, BK Forward och FC Stockholm Internazionale AB av Licensnämnden uppmanas att välja auktoriserad eller godkänd revisor inför höstens elitlicensprövning.

Slutliga beslut angående elitlicens för säsongen 2023 fattas under senhösten 2023, då alla klubbar har att visa att de skött sina betalningar (inte har förfallna skulder av särskilt angivet slag) per den 31 augusti 2022 och att de dess styrelser intygar att de dessutom inte saknas ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift under år 2023 samt att utbildning í antimatchfixing för spelare och ledare inom A-truppen genomförts.

För alla allsvenska klubbar, OBOS Damallsvenska klubbar och Superettanklubbar är det dessutom krav för att erhålla elitlicens att spelare genomgått årlig medicinsk undersökning, att huvudtränare innehar UEFA PRO-licens eller påbörjat utbildning för UEFA PRO licens, vilket utvärderas under senhösten 2022. För OBOS Damallsvenska klubbar utvärderas också kravet att det finns minst ett ungdomslag i åldern 12 – 17 år som deltar i tävlingsverksamhet.