Den rubriken kan inte någon ha missat. Rf fick i uppdrag av regeringen att fördela de 500 miljoner som tilldelats idrotten i kompensation för intäktsbortfall. Klubbarna har fått redovisa sitt ekonomiska tapp utifrån de kriterier som Rf satt till Svenska Fotbollförbundet.

Ansökningarna har granskats, av i vårt fall, SvFF ekonomiavdelning där siffrorna har stämts av med tidigare årsredovisningar. Självklart så gynnar det de som redan har högst omsättning och därmed troligen också har förlorat mest. Så var direktiven och så har det handlagts.

Med den fördelningsprincipen blottlägger de verkligen vilka olika förutsättningar som herr- respektive damfotbollen lever under.  Och vi kan alla konstatera att jämställdhet inte var en parameter utan enbart intäktsbortfall.

EFD upplever att vi hamnat i ett läge av pajkastning, istället för konstruktiva lösningar. Rf är tydlig med att jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen.

Rf vill att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Något som vi förhoppningsvis alla strävar emot.

Nu delades inte alla medel ut, utan Rf avvaktade med en del i händelse av misstag i beredningen. Den här situationen ger Rf möjligheten att rätta till ”misstaget i beredningen ” och påvisa att jämställdhet inte enbart ett fint ord är utan också har ett värde.

Annika Grälls

Ordförande EFD

Tomas Hoszek

Generalsekreterare EFD