Vet du hur många registrerade damfotbollsspelare det finns i Europa? UEFA har nyligen publicerat en rapport som EFD tagit del av som bland annat innehåller information om antalet registrerade damfotbollsspelare, statistik kring antalet seniordamlag och mycket annan intressant information. Vi har plockat ut några intressanta fakta som beskriver hur stor europeisk damfotboll är idag. Hela UEFAs rapport finns att läsa på uefa.com/women.

Idag finns det (i Europa):
1 164 314 registrerade damfotbollsspelare
48 nationella damfotbollsligor
719 098 registrerade ungdomsspelare på flicksidan
25 313 seniordamlag

Ur rapporten kan vi också utläsa att det finns ett antal länder där sporten är mer väletablerad jämfört med andra länder. Föga förvånande ligger Sverige, Norge, Tyskland, Holland, England och Frankrike i topp när det kommer till antalet registrerade damfotbollsspelare i landet (över 60 000 registrerade spelare per land). Intressant är att även Turkiet kvalar in på samma lista. Ställer man sedan antalet registrerade spelare i förhållande till antalet invånare bibehåller Sverige, Norge och Holland sina positioner men får istället sällskap av bl.a. Finland, Danmark och Island.

Damfotbollen växer och de senaste åren har vi kunnat konstatera en stor ökning av registrerade spelare i Rumänien (+511%) och Kazakstan (+446%). De stora procentuella ökningarna beror förmodligen på ett relativt lågt antal registrerade spelare i början av mätperioden. I Sverige ökade antalet registrerade spelare med 8% under perioden 2008-2013.

Bland de 48 nationella damfotbollsligorna återfinner vi 28 ligor med upp-och nedflyttning likt det svenska seriesystemet. De flesta ligor spelas också på sommaren, mellan april och november.

I Sverige finns flest antal professionella spelare jämfört med andra länder. Sverige drar med råge det längsta strået både vad gäller antal professionella spelare i den högsta divisionen (Damallsvenskan) och i den näst högsta divisionen (Elitettan).

15 länder, däribland Sverige, har infört klubblicenssystemet för damfotbollen vilket innebär att klubbarna utvärderas gentemot en rad parametrar. I de flesta länderna har man implementerat klubblicensen i landets högsta division.

Barn- och ungdomsfotbollen ligger till grund för sportens framtida tillväxt. UEFAs rapport visar att antalet registrerade flickspelare under 18 år har ökat med 77 671 sedan förra säsongen, en ökning med 12%. Det finns 204 flickserier och 196 mixade serier i Europa (Sverige har inga mixade serier), totalt 400 serier i vilka tjejer kan spela fotboll. Detta är en ökning med 103 serier jämfört med säsongen 2012.

Parallellt med ökningen av antalet registrerade spelare ökar också resurserna som läggs på damfotbollen i de olika nationsförbunden. Tillsammans med Norge, Tyskland, Frankrike och England satsar Sverige mest på damfotbollen jämfört med övriga länder i Europa. England satsar stort och har lanserat en ny strategi, den s.k. Game Changer, vilket resulterade i en satsning på över 14 miljoner EURO under 2013.