Under torsdagen publicerade Arbetsgivaralliansen nedan pressmeddelande gällande kollektivavtalsförhandlingarna:

För att komma vidare i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för spelarna i Damallsvenskan erbjuder Arbetsgivaralliansen ett likalydande avtal som herrarna har med Unionen.

Vi sätter oss gärna vid förhandlingsbordet igen för att få ett avtal på plats. Vår målsättning är att ha trygghet för spelarna så att säsongen kan börja med stabilitet och ett hållbart kollektivavtalat försäkringspaket. Med ett erbjudande om samma avtal som i dagsläget finns på herrsidan, med Unionen som avtalspart.

– Vi organiserar elitidrotten i Sverige, till exempel hockeyn och handbollen för dam och herr och fotbollen på herrsidan. Ju fler grupperingar vi samlar desto bättre förmåner kan vi teckna, vilket i sin tur gynnar både klubbar och spelare, säger Johnatan Kibebe, förhandlare Arbetsgivaralliansen Bransch Idrott.

Arbetsgivaralliansen anser att Spelarföreningen gör ett bra jobb för spelarna, men i kollektivavtalsrelaterade sammanhang är de inte en part som kan ta del av hela det paket som förhandlats fram i och med det nya huvudavtalet som Arbetsgivaralliansens medlemmar omfattas utav. I det fall Spelarföreningen vore avtalstecknande part skulle spelarna stå utanför hela den kollektivavtalade delen med pension och försäkring samt omställning.

Det finns delar som Spelarföreningen lämnat önskemål om att få in i kollektivavtalet och Arbetsgivaralliansen har inte sagt nej till dessa delar, men menar på att det först krävs en utredning för att klargöra förutsättningar och kostnader.

Avtalet sades upp i november 2022 och i dagsläget står fotbollsspelare i Damallsvenskan utan kollektivavtal. Partsställningen på svensk arbetsmarknad gör att Arbetsgivaralliansen tecknar kollektivavtal för spelare med Unionen. Detta för att vi så långt som möjligt ska kunna erbjuda stabila pensions- och försäkringslösningar, vilket långsiktigt stärker idrotten.”

Arbetsgivaralliansens presskontakt:

Johnatan Kibebe, Rådgivare / förhandlare Arbetsgivaralliansen Bransch Idrott johnatan.kibebe@arbetsgivaralliansen.se