Svensk idrott har över 3,1 miljoner medlemmar samt cirka 650 000 ideella ledare och runt 20 000 föreningar. 71 specialidrottsförbund organiserar fler än 250 olika idrotter. Specialidrottsförbunden är medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF) – idrottsrörelsens huvudorganisation.

Under helgen har Riksidrottsmötet genomförts i Karlstad. I samband med mötet så valdes EFD:s ordförande Annika Grälls, tillika ledamot i Svenska Fotbollförbundets styrelse, till lekmannarevisor till RF och SISU. Det innebär att hon tillsammans med Christer Englund, Svenska Ishockey Förbundet, bland annat har i uppdrag att ta fram förslag till valberedningen för RF och SISU.

– ”Att få det här uppdraget nu känns extra spännande när vi fattat beslut om att kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ ska vara representerande med minst 40 %. Det känns bra att kunna bidra till att det blir verklighet” säger Annika Grälls.