Sammanfattning och reflektioner om Damallsvenska ekonomirapporten 2012.

Resultatet uppgick till ett minus på -6,3 Mkr jämfört med -2,5 Mkr 2011. Redan under hösten 2012 var den ekonomiska situationen uppe hos de Damallsvenska föreningarna. 2009 hade serien ett underskott i likhet med 2012-års siffror.

Året resulterade i att fem föreningar går med plus och sju föreningar går med ett underskott. Två klubbar, Jitex BK och Umeå IK, går under handlingsplan och Kristianstads DFF behöver lämna periodiserat bokslut i augusti 2013.

Intäkterna har ökat med 14% och uppgick totalt till  91 Mkr. Kostnaderna ökade dock med mer,16%, vilket gör att serien går med ett underskott.

Vi kan också se att ett samband mellan kostnaderna och tabellpositionerna Tyresö, LdB FC Malmö och Linköpings FC har ett tydligt samband utifrån kostnaderna och tabellpositionen. Även klubbarnas intäkter. Vittsjö GIK och Kristianstads DFF har lyckats med en högre tabellposition än kostnadsranking.

Det är framförallt spelarersättningen som har ökat 2012. Snitt ersättningen låg på drygt
1 1 000 kr och 2011 på cirka 7 000 kronor. Dock är ersättningssiffran något missvisande eftersom spelare kan ha inkomstkällor i form av samarbetsavtal, etc som gör att ersättningen blir högre. Under förra året visade EFD på att cirka 29% av spelartruppen hade en 100% fotbollsrelaterad inkomst, dvs ersättning även från samarbetspartners och andra avtal, som gör det möjligt att ägna sig åt fotbollen fullt ut. Cirka 12 % hade en ersättning mellan 20 – 25 000 kronor.

Publikintäkterna ökat något med 2% vilket är positivt trots att publiksiffran minskade med snitt 80 personer från 2011. Damfotbollen behöver fler intäktskällor och publikintäkterna är en del som kan utvecklas. Traditionen att ta betalt för damfotboll har under lång tid varit svag. Att publiknedgången ska ha att göra med att klubbarna har börjat tagit betalt tror vi inte har ett samband. Detta med anledning av att biljettpriserna fortfarande på en relativt låg nivå.

Vi kunde också se att Allsvenskan gick med ett minus jämfört föregående år. 2012 var ett tufft år även utanför idrotten med varsel, europeisk ekonomisk kris, etc. Naturligtvis berör det även Damallsvenskan.

Det är nu viktigt att vi ser över att man rättar verksamheterna efter plånboken. Vi behöver centralt arbeta med att till exempel arbeta med frågor som den internationell försäkring som på herrsidan för att få en teckning om spelare blir skadade på landslagsuppdrag. Vi behöver arbeta genom ECA* för att se över den internationella spelkalendern i samtal med UEFA för att möjliggöra att klubbfotbollen får en annan status i planeringsskedet. Ersättning för landslagsspelare när de representerar landslagen är också en prioriterad fråga.
Vi behöver arbeta med att se till att UWCL** inte blir en förlustkälla för klubbarna utan tvärtom en liga att sträva efter.
Tillsammans behöver vi fortsätta att arbeta organiserat och strukturellt i föreningarna så att där finns kompetens och ett organisatoriskt minne. EFD tillsammans med klubbarna har inlett arbetet med en strategi när det gäller den sportsliga utvecklingen av serierna samt utveckling av föreningarna och EFD.

Vi arbetar med på vilket sätt vi kan göra Damallsvenskan mer tillgänglig, det vill säga möjliggöra konsumtionen av matcherna, klubbarna och profilerna. Bland annat i form av kanaler via webben, digitalt samt på arenan. Detta arbete tittar vi på tillsammans med befintliga och potentiella samarbetspartners.

Vi ska också se till att ta till vara på det stundande EM på hemmaplan genom att kommunicera Damallsvenskan på olika sätt under EM:et. Exempelvis genom annonsering under EM, fotoutställningen Fotboll är en konst, event tillsammans med partners,samt att vi kommer att vara på olika på platser där vi kan prata om våra ligor till förhoppningsvis en ny publik. Även delta i diskussioner med bland annat UEFA för att lyfta damklubbfotbollen.

Läs den ekonomiska rapporten i sen helhet här
(www.svenskfotboll.se/dokumentbank)
*European Club Association 
** UEFA Women’s Champion League