Under helgen 25 – 26 september träffades medlemsföreningarna i Elitfotboll Dam för att tillsammans inleda arbetet av den gemensamma strategin för åren 2023 – 2027 på plats i Stockholm.

Arbetet som leds av Ola Odebäck från Startpoint Advisory tog avstamp i frågan hur man vill att svensk damelitfotboll ska se ut och vara om fem år. 

Under kommande helg fortsätter arbetet med strategin i digitalt format då samhällssituationen med covid-restriktioner inte tillåter annat.

Denna omgång av strategiarbetet kommer att inledas av Integrations- och migrationsminister samt Idrottsminister Anders Ygeman som kommer förhöra sig kring föreningarnas arbete med jämställdhetsfrågor och ge sin syn på svensk damelitfotbolls framtid. 

– Jag ser fram emot att vara med och diskutera utvecklingen för svensk damelitfotboll, säger idrottsminister Anders Ygeman.

Från den sportsliga sidan kommer även Sveriges Förbundskapten Peter Gerhardsson dela sina tankar och syn på framtida utmaningar för damfotbollen.

– Det kommer att bli en inspirerande inledning på lördagens strategidag med såväl Förbundskapten Peter Gerhardsson som Idrottsminister Anders Ygeman. Att de medverkar med sina perspektiv avseende framtidsfrågor för damelitfotbollen är positivt säger Annika Grälls, ordförande Elitfotboll Dam

 – Strategiarbetet är centralt för att Sverige kan hålla tempo mot den internationella utvecklingen och där är det av stor betydelse att ha politiken uppdaterad på våra vägval, säger Tomas Hoszek, generalsekreterare Elitfotboll Dam.

Vid strategidagarna deltar samtliga 28 medlemsföreningar, styrelse och kansli i Elitfotboll Dam.