Under tisdagen träffades Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna, Elitfotboll Dams ordförande Annika Grälls, FC Rosengårds ordförande Håkan Wifveson och Umeå IK FFs tillika Krister Ruth för att diskutera förutsättningarna för damelitfotbollen.

-Pandemin har slagit hårt mot många verksamheter och damelitfotbollen är inget undantag. Intäkter är viktiga för att även tjejer ska kunna satsa och utvecklas som elitspelare. Jag tror och hoppas att det är fler som tycker att ekonomiska skillnaderna mellan kvinnor och män ska minska och inte öka, säger Annika Grälls

Nu inför sista omgången av denna märkliga säsong så kan de negativa effekterna och utmaningarna sammanfattas. kring ekonomi, organisation och resor, men också jämställdhet.

Föreningarna inom svensk damelitfotboll balanserar på en ekonomisk skör tråd. Det finns väldigt små marginaler i föreningarna något som kan leda till ett än mer utsatt läge. Små organisationer som stöttas av ideell verksamhet är mycket känsliga för situationer som den rådande samhällskrisen.

-Vi har en anställd på kansliet med ansvarar för allt. Ser vi hur det ser ut för topplagen i herrallsvenskan så har de i snitt 14 personer som kan fokusera på försäljning, marknad och event. Det är inte rimligt år 2020, menar Håkan Wifveson.

Både OBOS Damallsvenskan och Elitettan spelas i hela landet, från norr till söder. Något som vi är stolta över, att ha elitverksamhet i hela landet. Men det innebär också kostnader, speciellt ett år som detta.

-Vi som har långa avstånd till i stort sett alla matcher har givetvis påverkats av fördyrade resekostnader. Påfrestningen har dessutom var stor på våra spelare som är semiprofessionella och vid sidan av sin elitkarriär även jobbar eller studerar, säger Krister Ruth

Konstruktionen av kompensationen för intäktsbortfall kopplat till covid 19 utformat av RF tar endast hänsyn till bortfall p g a matchintäkter. Det tar inte hänsyn till de förutsättningar som gäller för damelitfotbollen där matchintäkter endast utgör 5% av de totala intäkterna. Något som EFD har framfört efter den första kompensationen. Nu står vi för den andra kompensationen med exakt samma kriterier som den första. Något som delgavs ministern.

-Även om vi önskade att detta möte hade ägt rum tidigare och under ett mer inledande skede av säsongen för att kunna påverka kriterierna, så är det ändå positivt att ministern bjuder in till ett möte för att sätta sig in i vår verksamhet, avslutar Annika