Certifiering 1.0

 

Sedan 2009 har EFD, föreningarna och Svenska Spel gemensamt drivit ett projekt vid namn Talang 2013 och 2019. Projektet riktar sig till talangfulla spelare i åldersgruppen 15-19 år.

I både Damallsvenskan och Elitettan finns den självklara verksamheten som är direkt kopplad till representationslagen. Utöver detta bedriver nästan alla våra medlemsföreningar i någon form en högklassig spelarutveckling där vi återfinner många av morgondagens blivande stjärnor inom svensk damfotboll.

EFD:s medlemsföreningar kan söka projektmedel för att bedriva spelarutveckling i den egna föreningen. 2015 blev 24 föreningar beviljade medel, varav 11 föreningar från Damallsvenskan och 13 föreningar från Elitettan. Totalt engagerades cirka 652 spelare i Certifieringen.

 Syftet med Certifieringen:

- Kvalitetssäkra deltagande klubbars arbete med spelarutveckling 15-19 år
- Stödja och i dialog medverka till klubbarnas eget utvecklingsarbete
- Skapa en stimulerande manual för de deltagande klubbar
- Skapa tydlighet gentemot styrelse, sponsorer, spelare, föräldrar, andra klubbar, kommun
- Underlätta för klubben att identifiera sin roll inom den svenska damfotbollen
- Framhålla spelarutveckling och ledarutveckling som de viktigaste faktorerna
- Höja kvaliteten på spelarutvecklingen i ett internationellt perspektiv
- För att kvalitétssäkra styrmedel till spelar- och ledarutbildning

Under 2015 var målsättningen att implementera Certifiering 1.0. Från 2016 så vill vi att alla föreningar ska klara alla nivåer i 1.0 och gör man det så kan man även plocka poäng i 2.0.

Viktigt att påpeka är att Certifieringsmodellen ska vara ett levande dokument och ständigt utstå ett ifrågasättande.

Har du övriga frågor om Certifieringsmodellen skicka ett mejl till victoria@efd.se