EFD:s representation

EFD finns representerade i följande kommittéer och grupper:

I de olika kommittéerna som finns inom Svenska Fotbollförbundet (SvFF) finns följande EFD-representanter:
Annika Grälls – ledamot i SvFF styrelse
Caroline Strand – Alla är olika, olika är bra
Sören Gustafsson – ledamot i Tävlingskommittén, ledamot i valnämnden
Victoria Sandell – ledamot i Fotbollsutvecklingskommittén
Håkan Wifvesson – valberedning SvFF
Erika Nilsson ( Vittsjö GIK)  – ledamot i Anläggningskommittén
Gunilla Gustafsson (Kungsbacka DFF) – ledamot i säkerhetsgruppen
Johan Lindvall – ledamot i Futsal och beachsoccer kommittén

SvFF:s representskap ledamöter:

Ordinarie:                                         Ersättare ( ej personliga):
Nils-Olof Anderson                        Kent Angergård
Niclas Fröberg                                 Peter Bronsman
Sören Gustafsson                            Susanne Lander
Caroline Strand                               Charlotta Nordenberg
Ulf Viklund                                       Erika Nilsson
Johan Lindvall                                Håkan Wifvesson

EFD:s valberedning: 
Sammankallande: Charlotta Nordenberg ( KIF Örebro)
Anna Linnakallio ( Eskilstuna United) och Gunilla Gustafsson ( Kungsbacka DFF)
Ersättare: Niklas Larsson, Linda Langemo och Bengt Gustavsson