EFD:s representation

EFD finns representerade i följande kommittéer och grupper:

I de olika kommittéerna som finns inom Svenska Fotbollförbundet (SvFF) finns följande EFD-representanter:
Annika Grälls – ledamot i SvFF styrelse
Caroline Strand Ekonomiska samrådsnämnden samt ledamot i  Distrikts- och föreningskommittén.
Nils-Olof Anderson – ledamot i Disciplinnämnden
Sören Gustafsson – ledamot i Tävlingskommittén
Karolina Westberg – ledamot i Fotbollsutvecklingskommittén
Victoria Sandell Svensson - adjungerad ledamot i Fotbollsutvecklingskommittén
Håkan Wifvesson – valberedning SvFF
Charlotta Nordenberg – suppleant valberedning SvFF
Linda Wijkström – ledamot i Anläggningskommittén
Hélène Fors – ledamot i säkerhetsgruppen

SvFF:s representskap ledamöter:

Ordinarie:                                         Ersättare ( ej personliga):
Nils-Olof Anderson                        Peter Bronsman
Niclas Fröberg                                 Olle Davidsson
Sören Gustafsson                            Sven Eriksson
Caroline Strand                               Linda Wijkström
Karolina Westberg                          Anders Åberg
Charlotta Nordenberg                    Susanne Lander

EFD:s valberedning: 
Sammankallande: Charlotta Nordenberg ( KIF Örebro)
Per Nohr ( IK Sirius)  och Göran Fagerström.
Ersättare: Anders Åberg, Sven Eriksson, Anna Linnakallio